ซ่อนรูปภาพ android

ซ่อนรูปภาพจาก Gallery บน Android

Download

 

ดาวน์โหลดบน Play Store

 

hidepicture1 hidepicture7 hidepicture3 hidepicture6 hidepicture5

ซ่อนรูปภาพและวิดีโอจาก gallary
ซ่อนไฟล์ภาพจากแกลเลอรีบนมือถือแอนดรอยของคุณ ไม่ให้คนอื่นมองเห็น มีแต่คุณเท่านั้นที่มองเห็นและเปิดดูภาพ วิดีโอเหล่านี้ได้ สามารถซ่อนไฟล์ชนิดอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน
สามารถดูภาพ ย่อขยายภาพรองรับ pitch to zoom (ใช้สองนิ้วขยายภาพ)

 

Hide picture from gallery android

Hide picture files from gallery in your mobile. Do not let others see But you only see and playback. These videos.
Can hide other files as well.
Can image scaling with pitch to zoom.

Download

ดาวน์โหลดบน Play Store

Tags: , , ,

Comments are closed.