Picture Lock

Picture Lock hide picture from gallery in your mobile. Do not let others see But you only see and playback video.
★ Hide Picture from gallery.
★ Hide video from gallery.
★ Display photo and play video.
★ support slide show photos.
★ Picture Lock can image scaling with pitch to zoom.
★ Create new photo album by yourself.
★ Picture Lock can hide other files as well.
★ Unlock picture or delete it.
★ Create gif animated from photos.
★ You can play with or display animated gif in this app.
★ Restore locked files you lose.
★ share with other app such as email , bluetooth
If you like Picture Lock please rate and review it.

Download on Play Store

 


 

ซ่อนรูปภาพ

ซ่อนรูปภาพจากแกลเลอรีบนมือถือของคุณ ไม่ให้คนอื่นมองเห็น มีแต่คุณเท่านั้นที่มองเห็นและเปิดดูภาพ วิดีโอเหล่านี้ได้ สามารถซ่อนไฟล์ชนิดอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน
รูปภาพในแกลเลอรีบนมือถือของคุณยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม เฉพาะรูปที่คุณเลือกให้ซ่อนรูปเท่านั้นที่จะไม่สามารถมองเห็นได้จากแกลเลอรี แต่คุณจะดูได้ในโปรแกรมซ่อนรูปนี้
โดยการวาด Pattern ที่ตั้งล็อกไว้ให้ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมนี้ได้
★ สามารถดูภาพที่ซ่อนแบบ slide show
★ ดูภาพแบบเต็มจอ
★ ย่อขยายภาพรองรับ pitch to zoom (ใช้สองนิ้วขยายภาพ)
★ ซ่อนไฟล์วิดีโอ และเล่นวิดีโอ
★ สร้างอัลบัมภาพของคุณได้เอง
★ ยกเลิกการซ่อนรูปภาพ หรือ ลบไฟล์ที่ซ่อนไว้ได้
★ สามารถแชร์หรือแบ่งปันไปยังโปรแกรมอื่นเช่น email , bluetooth
★ สามารถส่งภาพที่ซ่อนให้กับเพื่อนของคุณได้
★ ซ่อนรูปภาพได้ไม่จำกัดจำนวน สามารถจัดหมวดหมู่รูปภาพที่ถูกซ่อนได้โดยการสร้างอัลบัมภาพ (โฟลเดอร์) ขึ้นมาใหม่
★ สามารถถ่ายรูปจากแอพนี้ได้ รูปที่ถ่ายจะถูกซ่อนไว้ทันที
★ สร้างภาพเคลื่อนไหว gif จากภาพนิ่ง แปลงภาพถ่ายของคุณให้เป็นวิดีโอสั้นๆ
★ สามารถเล่นหรือแสดงภาพเคลื่อนไหว .gif
★ กู้คืนรูปภาพที่ถูกซ่อน ที่คุณสูญเสียไป สามารถกู้คืนกลับมาได้เมื่อติดตั้งแอพนี้
★ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ใช้งานแบบ Offline)
ถ้าต้องการซ่อนไฟล์ชนิดอื่นๆให้กดที่ไอคอนซ่อนวิดีโอแล้วเลือกหาไฟล์อื่นๆที่ท่านต้องการซ่อน
ถ้าท่านชอบแอพนี้โปรดให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของท่าน
มีคำแนะนำใดๆแสดงความคิดเห็นติชมได้เลยครับ

วิธีใช้งาน
1. กดเมนูเลือกไฟล์ เพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการซ่อนไฟล์
2. หลังจากนั้นกดโอเค ภาพหรือวิดีโอที่เลือกจะถูกซ่อนให้หายไปจากแกลเลอรีทันที

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม จะเลิกซ่อนรูปภาพหรือวิดีโอได้อย่างไร
ตอบ กดค้างที่รูปจะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือกเมนู เลิกซ่อน หรือ กดค้างที่โฟลเดอร์แล้วเลือกเมนู เลิกซ่อนโฟลเดอร์ เพื่อเลิกซ่อนรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น

คำถาม สามารถซ่อนวิดีโอได้หรือไม่
ตอบ สามารถซ่อนวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวน และคุณยังสามารถเปิดดูวิดีโอเหล่านั้นภายในโปรแกรมนี้ได้เลย

คำถาม แอพนี้ซ่อนไฟล์ชนิดอื่นๆได้หรือไม่
ตอบ แอพนี้สามารถซ่อนไฟล์ชนิดอื่นๆได้

คำถาม ภาพหรือวิดีโอที่ถูกซ่อนจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ไหน
ตอบ ภาพหรือวิดีโอที่ถูกซ่อนจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ลับบนโทรศัพท์ของคุณ โดยที่คนอื่นไม่สามารถเห็นโฟลเดอร์นี้ได้และไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ได้

Download on Play Store

device-2015-08-04-132021 device-2015-08-04-133108 device-2015-08-04-133134 ซ่อนรูปภาพ Picture Lock Picture Lock

Tags: , , ,

Leave a Comment