หัดพูดภาษาญี่ปุ่น

พูดญี่ปุ่น

ฝึกการพูดภาษาญี่ปุ่น ด้วยประโยคสนทนาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย
มีการจัดหมวดหมู่ประโยคสนทนาให้ง่ายสำหรับเรียกดู
ไม่จำเป็นต้องเข้าใจอักษรญี่ปุ่น ทุกประโยคเขียนด้วยอังษรโรมันจิ Rōmaji ซึ่งผู้ที่รู้อักษรภาษาอังกฤษก็สามารถอ่านได้แล้ว
มีประโยคสนทนาครอบคุมในหลากหลายสถานการณ์ เช่น
การทักทาย
แนะนำตนเอง
ประโยคใช้บ่อย
วันและเวลา
การเดินทาง
กินและนอน
ซ้อปปิ้ง
แสดงความรู้สึกของคุณ
สังคม
สุขภาพและฉุกเฉิน

ดาวน์โหลด JapaneseConversation.apk

หมา

พูดญี่ปุ่น หัดพูดญี่ปุ่น พูดญี่ปุ่น พูดญี่ปุ่น

Japanese Conversation

★ Coaching to Speak Japanese With common Japanese conversational sentences.
★ Sentences are categorized for easy browsing.
★ This course is suitable for beginners who wish to develop basic conversational skills in a short period of time.
★ No need to know the Japanese characters. Everything is written in Rōmaji (Roman character).
★ Cover a conversational sentence in a variety of situations.
Greetings
Useful Expressions
Introducing Yourself
Date and Time
Getting Around
Eating and Sleeping
Shopping
Expressing Your Feelings
Socializing
Health and Emergency

 

Tags: ,

Comments are closed.