อบรมเขียนโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

อบรมเขียนโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

เน้นผู้อบรมสามารถปฏิบัติเพื่อเขียนโปรแกรมใช้งานได้จริง

อบรมโดยผู้เชียญชาญมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยตรง

มีแบบฝึกหัดสำหรับปฏิบัตจริงทุกวันที่อบรม เพื่อทดสอบประเมินความสามารถความเข้าใจของผู้เรียนและเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรม

 

สอนเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือด้วยภาษา J2ME

ภาษา J2ME (Java 2 MicroEdition ) ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมทำงานบนโทรศัพท์มือถือหลากหลายรุ่นเช่นโทรศัพท์มือถือ Nokia, Blackberry, Motolora, Samsung, Windows Phone

วันที่ 2 ก.ย. ถึง 7 ต.ค. 55 ทั้งหมด 6 ครั้ง + สรุปเนื้อหา + แจกเอกสารความรู้ประกอบการเรียน

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ 2 ก.ย. 55 9.00 – 12.00 เรื่อง เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม, พื้นฐานภาษา J2ME การประกาศตัวแปร การสร้างคลาส เมธรอด สร้างฟอร์มหน้าจอ TextBox การสร้างปุ่มและเมนู
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ 9 ก.ย. 55 9.00-12.00 เรื่อง Theme การตกแต่งหน้าจอโปรแกรมให้สวยงาม ,การใช้งาน Listbox, Checkbox ,Tab , Dialog
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ 16 ก.ย. 55 9.00-12.00 เรื่อง การแสดงภาพ ย่อ ขยายภาพ ถ่ายภาพจากกล่อง การเล่นเสียง วิดีโอ และ Streaming audio and video player
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ 23 ก.ย. 55 9.00 -12.00 เรื่อง การทำงานคู่ขนานด้วย Thread , ภาพเคลื่อนไหวและการสร้างเกมส์
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ 30 ก.ย. 55 9.00-12.00 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลด้วย RMS ,การอ่านและเขียนไฟล์ข้อมูลใน SDCARD
ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ 7 ต.ค. 55 9.00 -12.00 เรื่อง การใช้งาน HTML Component , การติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์

 

สอนเขียนโปรแกรมสำหรับ Android

ระบบปฏิบัติการ Android OS ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) ในหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ชึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้งานบน Android คือ Java for Android

วันที่ 2 ก.ย. ถึง 7 ต.ค. 55 ทั้งหมด 6 ครั้ง + สรุปเนื้อหา + แจกเอกสารความรู้ประกอบการเรียน

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ 2 ก.ย. 55 13.00 – 16.00 เรื่อง เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม, พื้นฐานภาษา Java for Android การประกาศตัวแปร การสร้างคลาส Activity เมธรอด สร้างหน้าจอ XML layout การสร้างปุ่มและเมนู
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ 9 ก.ย.. 55 13.00 – 16.00 เรื่อง ,การใช้งาน EditText ,สร้าง Listbox, Checkbox ,Tab Activity, Dialog
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ 16 ก.ย. 55 13.00 – 16.00 เรื่อง การแสดงภาพ ย่อ ขยายภาพ ถ่ายภาพจากกล่อง การเล่นเสียง วิดีโอ และ Streaming audio and video player
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ 23 ก.ย. 55 13.00 – 16.00 เรื่อง การทำงานคู่ขนานด้วย Thread , ฐานข้อมูล SQLite
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ 30 ก.ย. 55 13.00 – 16.00 เรื่อง การอ่านและเขียนไฟล์ข้อมูลใน SDCARD , การอ่านค่าตำแหน่ง GPS , การเชื่อมต่อกับ Printer และสั่งพิมพ์แบบไร้สายด้วย Google Cloud
ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ 7 ต.ค. 55 13.00 – 16.00 เรื่อง การใช้งาน Webview , การติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์

ค่าอบรม 5,000 บาท รับรองเขียนใช้งานได้จริง ไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน

สนใจเข้าอบรมติดต่อสอบถามด่วนครับ เนื่องจากเรารับได้จำนวนจำกัด เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

ติดต่อคุณ กิ่งศักดิ์ โพธิ์ชัย

โทร 08-5607-3615

อีเมล์ kingsakphochai@hotmail.com

http://www.clickforbuild.com/อมรมเขียนโปรแกรมมือถือ/

สถาบันติว Dreamteamcenter ซอยรามคำแหง 39

 

โอนเงินค่าอบรมผ่านทาง ATM

ชื่อบัญชี กิ่งศักดิ์ โพธิ์ชัย

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1 8084 0705 8 ประเภท ออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 4752 3480 38 ประเภท ออมทรัพย์ สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3642 3025 73 ประเภท ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต

เมื่อท่านโอนเงินแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล วิชาที่สมัครเรียน เวลาที่โอนมาที่

อีเมล์ kingsakphochai@hotmail.com หรือ

ส่ง SMS มาที่เบอร์ 08-5607-3615