รับเขียนโปรแกรมมือถือ

รับเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android Tablet ,Blackberry ,Symbian ,Windows Phone

รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ,Linux ,Mac or Cross platform
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบงานเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรของท่าน เชื่อมโยงระบบงานใหม่เข้ากับฐานข้อมูลเดิมขององค์กร

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆสำหรับ Windows ,Linux ,Mac OS ด้วย C#, VB,Java เช่น

- ระบบงานต่างๆ, โปรแกรมสื่อสารระหว่างไคล์เอนต์-เซิร์ฟเวอร์,ระบบร้านต่างๆ

- โปรแกรมบนเว็บ,เว็บไซต์บนมือถือ

- โปรแกรมสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Lan หรือ บลูทูธ ( Bluetooth )

รับเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ Android tablet ,BlackBerry ,Nokia ด้วย J2ME, C# ,Java for Android เช่น

- โปรแกรมสนทนาด้วยข้อความ,เสียง,วิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- โปรแกรมสื่อสารด้วย SMS,เว็บบนมือถือ

- รับพัฒนาโปรแกรม มือถือ แท็บเล็ต โปรแกรมระบบงานต่างๆเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์,ระบบร้านอาหารผ่าน Plam, PDA,ระบบตรวจเช็คสต็อกสินค้าผ่านมือถือ, Android Tablet ,PDA

- โปรแกรมดิกชันนารีแปลคำศัพท์,การสื่อสารผ่านบลูทูธบนมือถือ

รับเขียนโปรแกรม Android

ออกแบบระบบงานสำหรับมือถือ Android Tablet เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น เชื่อมโยงโปรแกรมมือถือกับ Oracle Database ขององค์กร

รับเขียนโปรแกรมสต๊อกสินค้าบนแท็บเล็ต (Android Tablet) รองรับการนำสินค้าเข้าออก ดูยอดนำออก นำเข้า สินค้าแต่ละวัน เดือน ปี ย้อนหลัง จัดเก็บข้อมูลบนตัวเครื่องแท็บเล็ตเอง หรือเก็บแบบออนไลน์ก็ได้ตามลักษณะความต้องการใช้งาน

เขียนโปรแกรมรองรับระบบ Multitouch , Pinch to zoom , อ่านค่า GPS เพื่อบอกต่ำแหน่งแบบ realtime

เขียนโปรแกรมรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ด้วยฐานข้อมูล SQLlite หรืออัพเดตข้อมูลจัดเก็บไฟล์ภาพ วิดีโอขนาดใหญ่ลงหน่วยความจำ SDCard เพื่อการนำเสนองานนอกสถานที่ผ่าน Android tablet

เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาย นอกผ่านโทรศัพท์มือถือ , Android tablet โดยใช้การควบคุมผ่านเครื่อข่ายบลูทูธ (Bluetooth) , USB ,ควบคุมระยะไกลผ่านเครื่อขายอินเทอร์เน็ต (GPRS ,EDGE,WIFI)

รับเขียนโปรแกรมติดต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบลูทูธ (Bluetooth) เช่น เขียนโปรแกรมมือถืออ่านค่า DIA ,SYS ,Pluse จากเครื่องวัดความดัดโลหิตผ่านบลูทูธเพื่อส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ยังเว็บ เซิรฟเวอร์หรือให้แพทย์ผู้เชียวชาญได้วินิจฉัยโรค

 

ขอแสดงความนับถึอ
มีปัญหาข้อสงสัยต้องการปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ทันที

กิ่งศักดิ์ โพธิ์ชัย
Tel. 08-5607-3615
Email clickforbuild@gmail.com
kingsakphochai@hotmail.com (MSN or Facebook Chat)
http://programming.clickforbuild.com