สำรองข้อมูลรายชื่อโทรศัพท์

สำรองข้อมูลรายชื่อโทรศัพท์

สำรองข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

โดย: KINGSAKPHOCHAI

สำรองข้อมูลรายชื่อโทรศัพท์

สำรองข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

เครื่องมือใช้สอย – 0.05 MB

ใช้สำหรับสำรองหรือแบกอัพข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือจะใช้คัดลอกเบอร์โทรศัพท์จากมือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆก็ได้เช่นกัน

ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ นี้สำหรับการสำรองข้อมูลผู้ติดต่อของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์และคุณสามารถคืนค่า ไปยังโทรศัพท์ที่มีโปรแกรมประยุกต์นี้
เหมาะสำหรับใช้คัดลอกหรือกู้คืนรายชื่อโทรศัพท์หรือเบอร์โทรจากโทรศัพท์มือถือเครื่อง หนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งซึ่งต่างรุ่นหรือต่างค่ายก็ได้
ContactBackup มีรุ่นสำหรับ BlackBerry®,Nokia and Android

Download for Nokia

Download for BlackBerry

Download ContactBackup.bar for BlackBerry

Download ContactBackup.apk for Android

 

Comments are closed.