ดิกชันนารีไทย อังกฤษ

ดิกชันนารีไทย อังกฤษ

ดิกชันนารีไทย อังกฤษ

โดย: KINGSAKPHOCHAI

ข้อมูลอ้างอิง – 1.28 MB

ดิกชันนารีไทย อังกฤษ
ใช้สำหรับค้นหาความหมายภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาไทย หรือค้นหาความหมายภาษาไทยจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
ไฟล์โปรแกรมมีขนาดเล็ก แสดงความหมายของคำศัพท์และลักษณะของคำ
บรรจุคำศัพท์อังกฤษเป็นไทยมากกว่า 60,000 คำพร้อมความหมาย
และบรรจุคำศัพท์ไทยเป็นอังกฤษมากกว่า 40,800 คำ

 ดาวน์โหลด

 

Comments are closed.